درگیری محافظان احمدی نژاد با یگان ویژه مستقر در ورزشگاه آزادی