پای سارقان به بهشت زهرا (س) هم باز شد/ تاراج قبور شهدا برای چند کیلو آلومینیوم + عکس