ظریف، انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضاییه را تبریک گفت