روحانی: موفقیت ایران در مبارزه با تروریسم را نباید فراموش کنیم