واکنش بازیکنان استقلال به اظهارات رئیس کمیته انضباطی