جزئیات جلسه امروز مجمع از زبان آیت‌الله محمدی عراقی