برانکو: اطلاعاتم از دربی را پیش خودم محفوظ نگه می‌دارم