رهبر معظم انقلاب رحلت فقیه پارسا آیت الله محمد مؤمن را تسلیت گفتند