واکنش پلیس به پیامک‌های تهدیدآمیز در مورد «پالرمو»