روحانی: برنامه‌های اعضای دولت براساس فرمایشات رهبر انقلاب تنظیم شود