پست کنایه آمیز شفر در آستانه بازی با تراکتورسازی+عکس