توضیحات میرسلیم درباره ارتباطش با بنی‌صدر و دیدارش با مسعود رجوی