سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کردیم/چشم از ایران برنمی‌داریم