اگر طرف‌های متعهد در بازطراحی رآکتور اراک وقت‌کشی کنند ایران خود کار را جلو می‌برد