عماد؛ کابوس اسرائیل و پایگاه‌های منطقه‌ای دشمنان + تصاویر