اقدام جدید ستاد اجرایی فرمان امام برای اشتغال زایی در سطح کلان