مجری قدیمی تلویزیون برنامه نود را روی آنتن شبکه کانادایی برد!