حماقت آمریکایی‌ها در انتخاب زمان برگزاری نشست ورشو