عرضه گوشت گوسفند در میادین میوه و تره بار با نصف قیمت