جعفر خوشرو، کارشناس داوری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قضاوت داور قطری در دیدار ایران و چین اظهار کرد: این داور سن کمی دارد و توسط دبیر کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا که یک قطری است حمایت می‌شود. او علی رغم بعضی تصمیماتش، در نتیجه بازی تاثیرگذار نبود.

وی ادامه داد: البته این داور کمی هم پشتش به ایرماتوف و کمک داور ویدئویی گرم بود و در صحنه‌های مهم، مدام با گوشی‌اش صحبت می‌کرد تا در صورت تشخیص VAR تصمیمش را بگیرد. هر چه زمان بازی می‌گذشت، احساساتش به تصمیماتش غلبه می‌کرد و در تشخیص خطاهای معمولی اشتباه‌های زیادی داشت. الجاسم آوانتاژهای به موقعی نداشت و شبیه مدیران مدرسه با بازیکنان رفتار می‌کرد. البته در صحنه‌های مهم یعنی گل دوم ایران و صحنه مشکوک متوقف شدن طارمی در محوطه جریمه چین تصمیم درستی گرفت و VAR هم با او هم‌نظر بود.

خوشرو در پایان گفت: او کار زیادی دارد تا داور بزرگی در آسیا شود و با توجه به سنش فرصت زیادی برای این موضوع دارد.