در نشست مدیران سینماهای جشنواره‌ی فیلم فجر چه گذشت؟