دادستان تهران: مزاحمت از طریق سگ‌گردانی قابل پیگیری است