سروش سیاسی مدیرعامل سایپا شد، رفتنش را هم سیاسی کرد!