مکان متفاوت آقای نخست وزیر برای تماشای فوتبال +عکس