سفیر سوئیس: برای ایجاد کانال مالی مستقل با ایران تلاش می‌کنیم