تذکر یک نماینده به «رئیس‌جمهور» درباره حقوق کارگران