ترافیک روان در جاده‌ها/ افزایش تردد کامیون و اتوبوس