آیا رشد چشمگیر بارش‌ها کمبود منابع آبی را جبران کرد؟