واکنشِ جالب آقای بازیگر به روسری ایرانی همسرِ پمپئو +عکس