واکنش دریابان شمخانی به برگزاری اجلاس ضد ایرانی در لهستان