خبر معاون وزیر صنعت در خصوص قیمت خودروهای پیش‌فروش شده