امداد رسانی به ٢٠٨٣نفر در ۹ استان متاثر از برف و کولاک