کاهش قیمت ارز/ سکه ۳ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان+ جدول