اعلام وصول سوال از وزیر نفت درباره قراردادهای نفتی