عباس غزالی: «مینو» مرا از عاشق به قهرمان تبدیل کرد + تصاویر