گزینه‌های متعددی داریم و خروج از برجام هم یک گزینه است/ تا امروز 16 نامه به خانم موگرینی نوشته‌ام