فرمانداری تهران: تجمعات پراکنده بدون مجوز برگزار شد