آذری‌جهرمی: ماهواره پیام تا هفته آینده تحویل می‌شود