نیروی دریایی آمریکا به تسلیحات مافوق صوت مجهز می‌شود