زمان و مکان برگزاری مجلس بزرگداشت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی