جدول/ برای خرید آپارتمان در منیریه چقدر باید پرداخت کرد؟