کشف بیش از ۱۶ تُن مواد مخدر و روان گردان در هفته گذشته