عکس/ پارسا پیروزفر با ریش و موی انبوه در یک فیلم قدیمی