چهار بازیکن خط خورده تیم ملی فوتبال ایران مشخص شدند