رئیس جمهور ارتحال آیت الله هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت