تاسیس دو شرکت تعاونی سهامی عام برای خرید سرخابی‌ها