جهانگیری: دولت آماده استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای حل مشکلات است