آنهایی که به حمایت صهیونیست‌ها و آمریکا دل بسته‌اند به جهان اسلام بازگردند