استفاده از کارت‌خوان برای پزشکان و داروخانه‌ها الزامی شد +سند