گزارش جدید بانک مرکزی از تغییرات قیمتی کالاهای اساسی